Mw. drs. A.E. van Antwerpen
Psycholoog - Psychotherapeut

Werkwijze

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis, vertelt u over uw klachten en problemen en bespreken we samen of u aan het juiste adres bent. Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij mij, dat er een ‘klik’ is. Als u besluit tot het starten van de behandeling volgt er een intake, meestal 2 gesprekken. Daarna bespreken we het behandelplan, waarin uw klachten worden beschreven, het doel van de behandeling en op welke manier de behandeling gegeven zal worden. Uw wensen en verwachtingen over de therapie zijn daarbij belangrijk. Het behandelplan is wettelijk verplicht (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst; WGBO).


Duur en frequentie. Psychotherapie, de zogenaamde Specialistische GGZ (SGGZ), is geschikt voor mensen met complexere problematiek en waarbij naar verwachting meer dan 5 ŕ 10 zittingen nodig zijn. We maken een inschatting hoe lang de therapie zal gaan duren; het kan gaan om enkele maanden tot enkele jaren. Meestal zal het in de behandelfase gaan om een afspraak eens per 1 ŕ 2 weken en dan een sessie van 50 minuten.


Crisis. Als u met spoed hulp nodig heeft in de avond, nacht of in het weekend, dan kunt u de huisartsenpost bellen op nummer:     088-130 96 60. U kunt ook via de website hulp zoeken: https://huisartsenspoedpost-nieuwegein.nl


De spoedpost bevindt zich in het Antonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1, Nieuwegein.                     


Waarneming. Tijdens afwezigheid (vakantie of ziekte) neemt een collega in IJsselstein waar indien noodzakelijk:
Mw. C. Horstman, telefoon: 06-1331 43 75, website: c.horstman@extenzo.nu

Passaat Psychotherapie | KvK 30261526 | Achillesburg 38 3437HM Nieuwegein | contact@psycholoognieuwegein.nl | Realisatie: Webectief Webdesign Utrecht