Mw. drs. A.E. van Antwerpen
Psycholoog - Psychotherapeut

Kwaliteit

Het is voor u van belang dat u deskundig wordt behandeld en dat uw rechten, zoals bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht, gewaarborgd zijn. Mijn inschrijving bij het Ministerie van Volksgezondheid in het BIG-register, is wel de meest duidelijke kwaliteitsgarantie. De beroepsvereniging van psychologen, het NIP, zegt hier het volgende over:

 

 De Wet BIG heet voluit: Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Met een BIG-registratie kan een psycholoog laten zien dat hij deskundig is. Ook valt hij onder het wettelijk tuchtrecht. Inschrijving in het BIG-register betekent dat een psycholoog voldoet aan de opleidingseisen voor zijn beroep en dat hij een bepaalde beroepstitel mag gebruiken. Zonder inschrijving mag iemand zich geen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog noemen” (NIP).

 

Voor klachten kunt u terecht bij de LVVP (zie hieronder)

 

Naast een BIG registratie als psychotherapeut heb ik ook de onderstaande andere specialisaties en registraties. Daarnaast het toegekende kwaliteitsstatuut GGZ en het logo van de LVVP.

 

Registratie

 Lidmaatschap

Kwaliteitsstatuut GGZ
Het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut is een verplichting binnen de Zorgverzekeringswet. Hierin wordt het professionele handelen binnen de psychotherapie beschreven en beoordeeld. Het kwaliteitsstatuut GGZ voor Passaat Psychotherapie is goedgekeurd en in te zien op de praktijk.
 
Het logo van de LVVP
Het logo van de LVVP is aan mij toegekend nadat mijn praktijkvoering is beoordeeld / gevisiteerd door de LVVP. Passaat Psychotherapie voldoet aan de gestelde criteria door deze beroepsvereniging.Privacy beleid
Het privacy beleid voor de praktijk is conform de AVG wetgeving opgesteld.

Passaat Psychotherapie | KvK 30261526 | Achillesburg 38 3437HM Nieuwegein | contact@psycholoognieuwegein.nl | Realisatie: Webectief Webdesign Utrecht